Beoordeling

 • Maak een zo mooi mogelijke presentatie.
 • Je kunt gebruik maken van WORD en POWERPOINT.
 • Verfraai je presentatie met foto`s en plaatjes.
 • Deze presentatie houd je met je groepje in de lessen Nederlands.
 • Zorg dat de teksten van ieder groepslid uitgeprint zijn.
De door jullie gemaakte presentatie zal beoordeeld worden op:
 • inhoud
 • afwerking
 • originaliteit
 • woordenschat
 • taalgebruik
 • samenwerking
 • luister- en kijkplezier
 • juistheid van informatie
De beste presentaties kunnen als voorbeeld dienen voor andere leerlingen.
Comments