Inleiding

In de lessen over fictie gaan jullie een presentatie houden over een boek.

Je vormt daarvoor met z`n vieren een groepje.

Probeer de taken zo goed mogelijk te verdelen.

Iedereen in de groep leest 100 bladzijden van het boek.

Het uittreksel daarvan mail je door aan de volgende van je groep.

Hierna maak je een presentatie waarbij de volgende onderdelen aan de orde komen.
Comments