Opdracht

 1. Vertel iets over het leven van deze schrijver.
  • heeft hij/zij al prijzen gewonnen
  • welk beroep heeft hij/zij
  • merk je daar iets van in zijn/haar boeken
  • heeft hij/zij een gezin en/of kinderen
  • schrijft hij/zij ook voor volwassenen
  • schrijft hij/zij ook gedichten
  • heeft hij/zij een eigen website

 2. Geef een korte samenvatting van het gelezen boek (maximaal 1 a 2 minuten)
  • Neem het boek mee
  • Bespreek de vragen

 3. Wat is de bedoeling van de schrijver met deze boeken?

 4. Spreekt de problematiek je aan en waarom wel/niet?

 5. Speel met elkaar een stukje na uit het boek of lees beurtelings een mooie passage voor uit de boeken die jullie gekozen hebben.
  Voor je begint moet je dat natuurlijk even inleiden.
Comments