Werkwijze‎ > ‎

Thea Beckman: Het helse paradijs

 1. Hoe luidden de strafwetten van Thule? (blz. 118)

 2. Edu Zimmerman zegt dat vrijheid het heerlijkste is van Thule. Wat bedoelt hij hiermee?

 3. Waarom zijn de vrouwen de baas in Thule?
  Gebruik in je antwoord blz. 114 en 274.

 4. Hoe is het onderwijs geregeld in Thule
  1. Gebruik in je antwoord blz. 115, 117 en 268.
  2. Is de schoolopleiding in het Badense rijk toegankelijk voor iedereen?

 5. De levensfilosofie van de inwoners van Thule is "De natuur heeft het laatste woord"
  Bespreek deze gedachte met gebruikmaking van blz. 152 en 169.

 6. Waarom gehoorzamen de Badense zeesoldaten alleen maar "omdat he niet anders kan"? (blz. 268) Hoe moet een Badense soldaat zijn? (blz. 268)
  Lijkt onze maatschappij op het Badense model of het Thuleense?

 7. Vergelijk het paleis van de Egon met dat van Armina-Dottir.

 8. Hoe loopt het verhaal af?

 9. Wat vind je van de uitweg die admiraal Cranach kiest?

 10. Door de ogen van wie wordt het verhaal verteld?
  Is dat steeds het geval? Geef van beide gevallen voorbeelden.

Comments