Werkwijze‎ > ‎

Tonke Dragt: Ogen van tijgers

 1. Had je ooit voor ‘Ogen van tijgers” wel eens een toekomstroman gelezen? Zo ja, welke? Zo nee, stootte het genre je af of is er nooit een toekomstroman op je pad gekomen?

 2. Wat is het hoofdthema van ‘Ogen van tijgers’? En waarom is Jock Martijn een ideale hoofdfiguur van deze roman?

 3. Waarom is Jock Martijn ontslagen als planeetonderzoeker? Wat zegt dit over zijn karakter?

 4. Wat is de reden waarom A. Akke Bart Doran de lessen van Jock laat volgen?

 5. Hoe ontwikkelt zich de relatie tussen A. Akke en Jock? En hoe die tussen Bart en Jock?

 6. Wat is de rol van het schilderij ‘De ogen van een tijger’ in deze roman? Betrek in je antwoord zeker de epiloog.

 7. Hoe ontdekt Jock dat hij telepathische gaven heeft? Waarom is die ontdekking bedreigend voor hem?

 8. Welke ontdekking heeft Edu Jansen op Venus gedaan? Waarom is dat zo’n belangrijke ontdekking?

 9. Bij het schilderen van de woontoren speelt de telepathie een belangrijke rol. Welke? En welke rol speelt ze bij het opwekken van Jock uit de vreemde  diepe slaap waarin hij in het ziekenhuis wegzinkt?

 10. Waarom gaat Jock in het midden van het boek niet in op het verzoek van zijn halfzus om bij haar te komen en aan het slot wel?

 11. ‘Ogen van tijgers’ is door de veelheid van gebeurtenissen geen gemakkelijk boek. Er wordt heel verschillend op gereageerd door lezers. Sommigen vinden het heel spannend, anderen juist heel saai. Een tussenweg schijnt er niet te bestaan. Hoe vond jij het? Onderbouw je mening goed, maar gebruik toch niet meer dan 200 woorden.
Comments